Kuruluş yetkilisinin noter onaylı imza sirküleri

  • Vergi levhası
  • Ticaret sicil gazetesi
  • Şirket yetkilisine ait imza sirküleri
  • Oda faaliyet belgesi
  • Avans dekontu (Türk Standartları Enstitüsüne başvuru için yatırılması gereken ücret)

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ

VAKIFBANK KALKINMA BAKANLIĞI BAĞLI ŞUBESİ

TR 08 0001 5001 5800 7286 9957 88

  • Teknik servis iseniz; Yetkili Servis Sözleşmesi

İmalatçı/ithalatçı firmaların imal ettiği veya ithal ettiği ürünlerin satış sonrası hizmetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlanan sözleşme örneğidir. Sözleşmede yazılı olan maddeler, sözleşmenin zorunlu maddeleri olup, taraflar bu maddelerin dışında aralarında yaptıkları anlaşma maddelerini de sözleşmeye dâhil edebilirler. Yetkili Servis Sözleşmesi tarafların karşılıklı kaşelenerek imza altına alınması şartı ile de yapılabilmektedir. Tarafların imza sirkülerinin veya imza beyannamelerinin (şahıs firmalarında) aslı görülerek okunaklı olacak şekilde fotokopileri kabul edilecektir.

Yetkili Servis Sözleşmesi

  • İthalatçı firmalar için taahhütname

İthalatçı olan kuruluşlar ithal ettikleri ürünlerin markasını Hizmet Yeterlilik Belgelerine ilave etmek zorunda olup her marka için “Taahhütname” vermelidirler.

İthalatçı Taahhütname Örneği

Belge almak istediği faaliyet alanında markasını tescil ettirmiş Türk Patent Enstitüsünden alınmış Marka Tescil Belgesi veya TPE Marka başvuru evrağı olması zorunludur.