• Vergi levhası
  • Ticaret sicil gazetesi
  • Şirket yetkilisine ait imza sirküleri
  • Bağlı bulunduğu oda faaliyet belgesi
  • Avans dekontu (Türk Standartları Enstitüsüne başvuru için yatırılması gereken ücret)

Teknik servis iseniz; Yetkili Servis Sözleşmesi

İmalatçı/ithalatçı firmaların imal ettiği veya ithal ettiği ürünlerin satış sonrası hizmetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlanan sözleşme örneğidir. Sözleşmede yazılı olan maddeler, sözleşmenin zorunlu maddeleri olup, taraflar bu maddelerin dışında aralarında yaptıkları anlaşma maddelerini de sözleşmeye dâhil edebilirler. Yetkili Servis Sözleşmesi tarafların karşılıklı kaşelenerek imza altına alınması şartı ile de yapılabilmektedir. Tarafların imza sirkülerinin veya imza beyannamelerinin (şahıs firmalarında) aslı görülerek okunaklı olacak şekilde fotokopileri kabul edilecektir.

 Yetkili Servis Sözleşmesi

İthalatçı firmalar için taahhütname

İthalatçı olan kuruluşlar ithal ettikleri ürünlerin markasını Hizmet Yeterlilik Belgelerine ilave etmek zorunda olup her marka için “Taahhütname” vermelidirler.

İthalatçı Taahhütname Örneği

İmalatçı veya montaj firması ise belge almak istediği faaliyet alanında markasını tescil ettirmiş Türk Patent Enstitüsünden alınmış Marka Tescil Belgesi veya TPE Marka başvuru evrağı olması zorunludur.